1. Přehled ochrany osobních údajů

Všeobecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, jakým způsobem boudou využity vaše osobní údaje při návštěvě našich webových stránek. Osobní informace jsou jakékoli údaje, na jejichž základě můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v níže uvedených zásadách ochrany osobních údajů.

Shromažďování údajů na našich webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Údaje shromážděné na této webové stránce zpracovává provozovatel webových stránek. Kontaktní údaje provozovatele najdete v požadovaném právním upozornění webové stránky.

Jakým způsobem údaje shromažďujeme?

Některé údaje se shromažďují, když nám je poskytnete. Například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

K čemu vaše údaje používáme?

Část údajů je shromažďována k zajištění řešení Vašich dotazů,objednávek a servisní pomoci. Jiné údaje lze použít k analýze toho, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.

Jaká práva máte ohledně svých údajů?

Vždy máte právo požádat o bezplatné poskytnutí informací o uložených údajích, jejich původu, příjemcích a účelu jejich shromažďování. Máte také právo požádat o opravu, zablokování nebo odstranění údajů. Pokud máte další otázky týkající se ochrany soukromí a ochrany osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním upozornění. Můžete také samozřejmě podat stížnost příslušným regulačním orgánům.

Analýza a nástroje třetích stran

Při návštěvě našich webových stránek mohou být provedeny statistické analýzy vašeho prohlížení. K tomu dochází především pomocí souborů cookies a analýzy. Analýza chování při prohlížení je obvykle anonymní, tzn. že z těchto údajů vás nebudeme schopni identifikovat. S touto analýzou můžete nesouhlasit nebo ji zabránit tím, že nebudete používat určité nástroje.

K této analýze můžete vznést námitky. Níže vás budeme informovat o tom, jak v tomto ohledu využít své možnosti.

2. Obecné informace a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto webových stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů, stejně jako v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Používáte-li tyto webové stránky, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní informace jsou jakékoli údaje, na jejichž základě můžete být osobně identifikováni. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace shromažďujeme a k čemu je používáme. Zároveň vysvětlují, jak a za jakým účelem se to děje.

Upozorňujeme, že údaje přenášené prostřednictvím internetu (např. prostřednictvím e-mailové komunikace) mohou být předmětem narušení bezpečnosti. Úplná ochrana vašich údajů před třetí stranou není možná.

Oznámení týkající se strany zodpovědné za tyto webové stránky

Strana zodpovědná za zpracování údajů na těchto stránkách je:

OCULUS,spol. s r.o.
Haklova 1179 sídlo kancelář: Pardubická 765/20A
50801 Hořice 50004 Hradec Králové

Telefon:495531140
E-mail: oculus@oculus.cz

Zodpovědnou osobou je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo společně s ostatními rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů (jména, e-mailové adresy atd.).

Zrušení vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů

Zpracování většiny osobních údajů je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností v budoucnu. Zcela dostačující je neformální e-mail s žádostí. Údaje zpracované před přijetím vašeho požadavku mohou být i nadále legálně zpracovávány.

Právo podání stížnosti regulačním orgánům

V případě porušení právních předpisů o ochraně údajů může dotčená osoba podat stížnost příslušným regulačním orgánům. Kompetentním regulačním orgánem v záležitostech souvisejících s právními předpisy týkajícími se ochrany údajů je pověřenec pro ochranu osobních údajů v České republice, ve které sídlí naše společnost.

Informace, blokování, odstranění

Dle zákona máte právo kdykoli a bezplatně obdržet informace o jakýchkoli osobních údajích, které o vás uchováváme, jakožto i o jejich původu, příjemci a účelu, pro který byly zpracovány. Máte také právo na opravu, zablokování nebo odstranění těchto údajů. Pokud máte další otázky k tématu osobních údajů, můžete se kdykoli obrátit na adresu uvedenou v právním upozornění.

Nesouhlas s propagačními e-maily

Tímto výslovně zakazujeme používání kontaktních údajů zveřejněných v souvislosti s požadavky na právní upozornění webových stránek k zasílání propagačních a informačních materiálů, které nejsou výslovně požadovány. Provozovatel webových stránek si vyhrazuje právo podniknout konkrétní právní kroky v případě, že jsou přijaty nevyžádané reklamní materiály, jako například spam.

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Statutární pověřenec pro ochranu osobních údajů

Naše společnost jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

ing.Soňa Sieglová
Pardubická 76520A
50004 Hradec Králové

Telefon: 495531140
E-mail: oculus@oculus.cz

Kontaktní formulář

Pokud nám pošlete otázky prostřednictvím kontaktního formuláře, shromáždíme údaje uvedené ve formuláři, včetně kontaktních údajů, které poskytnete, abychom odpověděli na vaši otázku a případné následné otázky. Tyto informace nesdílíme bez vašeho svolení.

Všechny údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, považujeme jejich poskytnutím i za souhlas s jejich zpracováním. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Zcela dostačující je neformální e-mail s žádostí. Údaje zpracované před přijetím vašeho požadavku mohou být i nadále legálně zpracovávány.

Údaje poskytnuté v kontaktním formuláři uchováváme tak dlouho, dokud nepožádáte o jejich odstranění, neodvoláte svůj souhlas s jejich zpracováním nebo pokud již vypršel účel jejich uchovávání (např. po splnění vaší žádosti) Veškerá povinná ustanovení právních předpisů, zejména ustanovení o povinných lhůtách uchovávání údajů, zůstávají tímto ustanovením nedotčena.