Popis produktu

Autorefrakto-kerato-TONOmetr s pachymetrem NIDEK Tonoref III

  • autorefraktometr, keratometr , tonometr a pachymetr
  • 3D automatická lokalizace středu měřeného oka
  • automatické spouštění měření, měření PD, šířky rohovky a zornice
  • rychlá vestavěná tiskárna s řezačem papíru
  • elektricky ovládaná bradová opěrka
  • výklopný barevný displej

Optimálním řešením je přístroj, který kombinuje měření refrakce, keratometrie, nitroočního tlaku a pachymetrie, vše bezkontaktně. Tonoref III měří objektivní refrakci (se zvětšeným rozsahem), zakřivení rohovky , nitrooční tlak, pachymetrii, retroiluminace – zjišťování opacity, měření akomodační šíře, průměr rohovky, průměr zornice, PD, měření akomodační šíře, přepočet nitroočního tlaku v závislosti na tloušťce rohovky. Dalšími přednostmi přístroje Tonoref III jsou 3D (třírozměrná – v osách x, y, z) automatická lokalizace měřeného oka, automatické spouštění měření, elektricky ovládaná bradová opěrka, vestavěná tiskárna a výklopný barevný displej.