Popis produktu

Rohovkový topograf OCULUS Keratograph 5M

Špičkový multifunkční topograf pro zmapování a změření přední plochy rohovky a zjišťování suchého oka a jeho vyhodnocení. Přístroj je ovládán pomocí připojeného PC nebo notebooku. Měření je spouštěno automaticky po dosažení optimální měřicí polohy, čímž je zajištěna jeho reprodukovatelnost. Pomocí dodávaného software je možné zjistit údaje o rohovce v kterémkoliv jejím bodě. Přístroj je zvláště vhodný pro pracoviště zabývající se léčením rohovky, suchého oka a aplikující kontaktní čočky. Software obsahuje i modul pro testování vhodnosti parametrů jednotlivých kontaktních čoček dle změřených údajů oka. Jako volitelné příslušenství lze dodat i pupilometrický softwarový modul a modul měření slzného filmu (TF Scan), zčervenání oka (R-Scan), Meibografii (Meiboscan), zobrazení lipidového filmu a jeho vyhodnocení.